کنسرت درمانی

آیا کنسرت باعث افزایش طول عمر میشود؟

آیا کنسرت باعث افزایش طول عمر میشود؟

آواتـار : کنسرت ها و فعالیت های هنری باعث کاهش مرگ زودرس میشوند.

به گزارش «آواتار» و به نقل از تی آر تی ترکیه، تحقیقات نشان داده است که رفتن به کنسرت و انجام فعالیت های فرهنگی دیگر باعث افزایش طول عمر میشود. بر اساس تحقیقاتی که در مجله بریتیش مدیکل جورنل چاپ شده است، بیان شده که بازدید مستمر از موزه و فعالیت های فرهنگی باعث کاهش 31 درصدی مرگ زود رس میشود. بر اساس مشاهدات محققان، افرادی که در طی چند سال سالانه یک یا دوبار در فعالیت های فرهنگی شرکت کرده اند در مقایسه با کسانی که شرکت نکرده اند یا کمتر شرکت کرده اند خطر مرگ زودرس را 14 درصد کاهش داده ادامه...