محمدرضاشجریان

وکیل استاد شجریان به قرار منع پیگرد حسین شریعتمدار اعتراض کرد.

وکیل استاد شجریان به قرار منع پیگرد حسین شریعتمدار اعتراض کرد.

آواتـار : وکیل مدافع شجریان از اعتراض به تصمیم بازپرس بر صدور قرار منع پیگرد برای حسین شریعتمداری خبر داد.

به گزارش «آواتار(اول فای)» و به نقل از ایسنا، محمد حسین آقاسی در رابطه با صدور قرار منع تعقیب برای حسین شریعتمداری (مدیر مسئول روزنامه کیهان) در پرونده شکایت محمدرضا شجریان از او، گفت: "در سال ۸۸ کیهان به استاد شجریان حمله کرد، او را در روزنامه‌اش خیانت کار معرفی کرد و اتهاماتی را به آقای شجریان نسبت داد که ایشان شفاهاً و کتباً از من خواستند که علیه شریعتمداری شکایت کنم." وکیل مدافع شجریان عنوان کرد: " در همان سال ۸۸ من شکایت خود را تحت عنوان افترا و توهین مط ادامه...