دبورا دوگان

پشت درهای بسته آكادمی گرمی چه می گذرد؟

پشت درهای بسته آكادمی گرمی چه می گذرد؟

آواتـار : مدیر برکنار شده گرمی از پشت پرده آکادمی می گوید

به گزارش موسیقی آواتار ،  جوایز گرمی سال 2020 به پایان رسید ، اما کشمکش بین آکادمی ضبط و مدیرعامل برکنارشده آن ، دبورا دوگان ، ادامه دارد. در نامه ای که چهارشنبه (9 بهمن ماه) به کمیته اجرایی آکادمی موسیقی گرمی ارسال شده بود ، دوگان خواسته از توافقنامه داوری داخلی که او هنگام پیوستن به سازمان غیرانتفاعی گرمی در آگوست سال 2019 امضا کرده ، آزاد شود . به عنوان بخشی از قرارداد کار خود ، او موافقت کرده بوده که هرگونه اختلافات آینده بین خود و آکادمی به صورت محرمانه و خصوصی داوری شود . دوگان د ادامه...