جشنواره نوای خرم

مصاحبه با پیانیست نابینایی که منتخب جشنواره موسیقی نوای خرم شد + فیلم

مصاحبه با پیانیست نابینایی که منتخب جشنواره موسیقی نوای خرم شد + فیلم

آواتـار : گفت و گو با پدر ارمیا مهدی تبار پیانیست نابینا

به گزارش «آواتار»، در «ششمین جشنواره موسیقی نوای خرم» که در آذر 98 برگزار شد، «ارمیا مهدی تبار» که نوجوانی روشن دل که توانست در قسمت تک نوازی پیانو جزو منتخبین باشد. این «پیانیست نابینا» در طی مصاحبه ای که با سایت آواتار داشت خطاب به دیگر نوجوانان نابینا گفت: "این شرایط نباید جلو آنها را بگیرد و با تلاش زیاد این محدودیت ها را بردارند و به هدفی که میخواهند برسند." در ادامه مصاحبه ای با پدر این هنرمند عزیز داشتیم و ایشان در خصوص به این مقام ادامه...