تهیه کننده خواننده زن

تهیه کننده «بی بی رکسا» خواننده زن غربی به 2 سال حبس محکوم شد.

تهیه کننده «بی بی رکسا» خواننده زن غربی به 2 سال حبس محکوم شد.

آواتـار : تهیه کننده موسیقی که به جرم سرقت زندانی شد.

به گزارش «آواتار»، در روز 25 نوامبر دیوان ایوانز (با اسم واقعی آنتونی وید وانز)، تهیه کننده مستقر در کالیفرنیا، پس از آن که جرم سرقت وی ثابت شد به 2 سال حبس محکوم شد. ایوانز متهم به سرقت از دو مشتری خود به بهانه خرید تجهیزات عروسی و همچنین رزرو بلیط هواپیما و هتل برای خود و اعضای خانواده خود شد. شاکیان با نام های A.P و B.R با ارائه مدارکی در دادگاه حضور پیدا کردن. بعد از دادگاه اسم یکی از شاکیان مشخص شد که آن شخص «بی بی رکسا» خواننده زن غربی می باشد. این تهیه کننده از کار ادامه...