"نخستین کارگاه هشت ساعته موسیقی با حضور استاد محمدرضا آزاده فر در مجتمع فرهنگی و هنری زاهدان برگزار شد."

نخستین کارگاه موسیقی سیستان و بلوچستان برگزار شد.

به گزارش «اول فای» و به نقل از ایرنا، نصیراحمد ملازهی اظهار داشت:

"استاد آزاده ‌فر تنوموزیکولوژیست و نوازند‌ه سنتور است که توانست رشته اتنوموزیکولوژی را در دانشکده موسیقی پایه‌ گذاری کند."

وی افزود:

"بیش از 150 هنرمند رشته موسیقی از سراسر سیستان و بلوچستان در این کارگاه 2 روزه که 23 و 24 آذر با همکاری انجمن موسیقی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد، حضور داشتند."

وی ادامه داد:

"اقتصاد موسیقی و رهاوردهای نوین در چگونگی تمرین، تدریس و اجرای صحنه ‌ای از مهمترین محورهای مطرح شده در این کارگاه بوده است."

معاون امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد:

"در این کارگاه حضور پیشکسوتان موسیقی استان همچون بهرام سوری زهی و گل محمد بلوچ به چشم می ‌خورد."

وی تصریح کرد:

"حضور در این کارگاه برای هنرمندان موسیقی سیستان و بلوچستان رایگان بود و در پایان این دوره برای هنرمندان شرکت کننده گواهینامه معتبر از سوی انجمن موسیقی کشور صادر شد."