آلبوم «موسیقی نظامی دوره‌ی قاجار» - ضبط‌های ۱۲۸۴ش روی صفحات گرامافن ۷۸دور- توسط انتشارات ماهور به بازار عرضه شد.

موسیقی نظامی دوره‌ی قاجار آلبوم شد

به گزارش «اول فای» و به نقل از موسیقی ما، آلبوم «موسیقی نظامی دوره‌ی قاجار» - ضبط‌های ۱۲۸۴ش روی صفحات گرامافن ۷۸دور- توسط انتشارات ماهور به بازار عرضه شد.

«محمدرضا شرایلی» درباره‌ی این اثر نوشته است:

"آغاز آشنایی ایرانیان با فرهنگ و به تبع آن موسیقى غرب در قرن نوزدهم میلادى از دو جریان اصلى نشئت گرفته است؛ نخست آمدوشد اروپاییان به ایران و به دنبال آن مسافرت‌هاى رجل سیاسی و وابستگان دربار به فرنگ و اعزام جوانان علاقه‌مند براى تحصیل در مراکز علمى غرب و دوم علاقه‌ى طبقه‌ى حاکمه به تشکیل نیروى نظامى که به دنبال خود ورود مستشاران و معلمان فرنگى را به ایران در پى داشته است. در این میان یکی از مظاهر بارز تمدن اروپاى قرن 19 که همواره مورد توجه درباریان قرار مى‌گرفت، گروه‌هاى موزیک نظام بود چه در مراسم رسمى که با حضور مقامات ایرانی در اروپا برگزار مى‌شد و چه دسته‌هاى موزیکی که همراه برخى گروه‌هاى نظامى و مستشاران به ایران مى‌آمد. پیش از آن سازهایی نظیر شیپور، کَرنا، سُرنا، دُهل و نَقاره وظیفه‌ی اجراى موسیقی در مناسبت‌هاى مذهبى، اوقات شرعى، رخدادهاى جنگى یا وقایع دولتی- سیاسی را در شهرهاى بزرگ برعهده داشتند؛ اما نخستین حضور رسمى کارگزاران نظامى و موسیقی نظام به شیوه‌ی غربى در ایران به دوران فتحعلى‌شاه قاجار باز مى‌گردد و اولین گزارش‌ها از ورود سازهاى غربى به موسیقی نظام ایران را مى‌توان در دوران سلطنت محمدشاه یافت.."