کنسرت «نغمه‌های مرکب» با آهنگساز و نوازندگی عود: «سعید نایب‌محمدی» و خوانندگی «مهدی امامی» توسط انتشارات ماهور منتشر شد.

آلبوم نغمه‌های مرکب با آهنگسازی «سعید نایب‌محمدی» و خوانندگی «مهدی امامی» منتشر شد

به گزارش «اولفای» و به نقل از سایت موسیقی ما، کنسرت «نغمه‌های مرکب» با آهنگساز و نوازندگی عود: «سعید نایب‌محمدی» و خوانندگی «مهدی امامی» توسط انتشارات ماهور منتشر شد.نوازندگی سازهای کوبه‌ای را در این اثر «حمید قنبری» برعهده گرفته است.

«سعید نایب محمدی» درباره‌ی این اثر نوشته است:

"نغمه های مركّب اثری است با گرايش به سبك آهنگسازی نسل نوی موسيقی كلاسيك ايرانی موسوم به «نئو كلاسيك». در اين اثر، توجه به ارتباطات ميان فرهنگی در حوزه ى ايرانی  ـ   عربی  ـ تركی مشهود است و سعی شده از اين ظرفيت به عنوان يك امكان قابل توجه نهايت بهره برده شود. نگاه فرمال و توجه به ساختار ريتميك قطعات ــ كه به منابع گذشته ى موسيقی در همين حوزه باز می گردد ــ از شاخصه‌های بارز اين اثر است.

در حوزه ى مُدال هم تركيبی از عناصر موسيقی كلاسيك ايرانی كه به نوعی نزديك به مدهای رايج و اصلی در حوزه ى عربی ـ    تركی هستند، به كار گرفته شده‌اند كه در نهايت به خلق نغمه های مركّب انجاميده است."