این برنامه روز جمعه ۱۷ آذرماه ساعت ۲۰:۳۰ در سالن ایران فرهنگستان هنر واقع در خیابان ولیعصر(عج)، تقاطع طالقانی، شماره ۱۵۵۲ برگزار می‌شود.

کنسرت موسیقی سنتی هند روز، جمعه ۱۷ آذرماه در فرهنگستان هنر

به گزارش اول فای به نقل از آوای ایرانیان، در این اجرا پاندیت رانیجیت سنگوپتا، کوسیک بنرجی و آنیکت چاکرابرتی هنرمندان موسیقی سنتی هند به ترتیب سازهای «سارود»، «طبلا» و «تنپورا» را می‌نوازند.

این برنامه روز جمعه ۱۷ آذرماه ساعت ۲۰:۳۰ در سالن ایران فرهنگستان هنر واقع در خیابان ولیعصر(عج)، تقاطع طالقانی، شماره ۱۵۵۲ برگزار می‌شود.

این کنسرت چهارشنبه ۱۵ آذرماه نیز از ساعت ۱۶ تا ۱۹ برگزار و همراه آن نمایشگاهی از آثار تاریخی و عکس‌های کشور هندوستان در کاخ گلستان واقع در خیابان ۱۵ خرداد افتتاح می‌شود.

شرکت در کنسرتی که در فرهنگستان هنر برگزار می‌شود برای عموم آزاد است.