تشبیه قراردادهای خوانندگان جدید به قرارداد ترکمانچای

خوانندگانی با قرارداد ترکمانچایی!+فیلم

به گزارش «اول فای»، صحبت های مجری برنامه صبحی دیگر درباره قرارداهای عجیب خوانندگان که در اینجا می توانید مشاهده نمایید.

برای مشاهده و یا دانلود ویدئوی این خبر، بر روی آیکون ویدئو کلیک نمایید.