طی احکامی جداگانه از سوی دبیر نهمین جشنواره «سیمرغ»، دبیران تخصصی سه بخش از این رویداد فرهنگی و هنری معرفی شدند.

دبیران تخصصی ۳ بخش از جشنواره «سیمرغ» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر للـه گانی دبیر جشنواره «سیمرغ»، مرتضی گودرزی دیباج را به عنوان دبیر تخصصی بخش هنرهای تجسمی، عبدالجبار کاکایی را به عنوان دبیر تخصصی بخش ادبی و بابک زرین را به عنوان دبیر تخصصی بخش موسیقی نهمین جشنواره «سیمرغ» انتخاب کرد.

جشنواره «سیمرغ» که نامش برگرفته از سیمرغ افسانه‌ای در ادبیات ایران به عنوان مرغ درمانگر و نماد جدید جامعه پزشکی است در پنج بخش تئاتر، فیلم، ادبی، ‌هنرهای تجسمی و موسیقی، بهار ۱۳۹۷ در شهر تهران برگزار خواهد شد.

منبع: خبرگزاری مهر