آلبوم موسیقی «پنجره پنهان» با هنرمندی انزو فاواتا، سالواتوره مایوره و مارچلو پگین در دسترس علاقه مندان موسیقی قرار گرفت.

آلبوم «پنجره پنهان» منتشر شد/ فاصله گرفتن از ابزار الکترونیک

به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم موسیقی «پنجره پنهان» با هنرمندی انزو فاواتا، سالواتوره مایوره و مارچلو پگین توسط نشر «هرمس» در دسترس علاقه مندان موسیقی قرار گرفت. آلبوم یادشده از طریق سامانه های معتبر فروش اینترنتی آثار موسیقایی نیز قابل دسترسی است.

در توضیح آلبوم «پنجره پنهان» آمده است: آلبوم «پنجره پنهان» مشتمل بر ۱۳ قطعه به نام های «امواج باد»، «موضوع»، «آبی رقصان»، «سفر»، «کاشی»، «تاریکی بر همه جا»، «شادی»، «جنوب»، «افسانه های جزیره ساردین»، «قدمگاه بهشت»، «سویل»، «پنجره پنهان» و «شادی۲» است که فضای موسیقایی به کار رفته در این اثر، با فاصله گرفتن از ابزارهای واسط و الکترونیک و اجرا در قالبی کاملا آکوستیک، تجربه ای منحصر به فرد محسوب می شود.

در «پنجره پنهان»، هیچ سازی نقش برجسته ای نسبت به دیگری ندارد و سازها به شکلی همگن در فضاهای صوتی ایحاد شده یکدیگر سیر می کنند. انزوا فاواتا خالق این مجموعه، با بهره جستن از نوازندگی دوستان قدیمی خود مارچلو پگین و سالواتوره مایوره قطعاتی ناب را به اجرا در آورده اند

منبع: خبرگزاری مهر