مدیرکل دفتر امور فرهنگی وزارت‌کار گفت: نخستین جشنواره موسیقی آوای کار« فولکلور» جامعه کار و تلاش، با برنامه‌ریزی دفتر امور فرهنگی برگزار می‌شود.

برگزاری نخستین جشنواره موسیقی آوای کار «فولکلور» جامعه کار و تلاش

به گزارش ایلنا، بی‌نظیر جلالی گفت:

"نخستین جشنواره موسیقی آوای کار «فولکلور» جامعه کار و تلاش با هدف تاثیرگذاری هنر موسیقی و اصالت فرهنگی آن در جامعه کار و تلاش با رویکردی نو در دولت تدبیر و امید و همچنین برای ایجاد فضای خیر جمعی و نشاط اجتماعی برگزار می‌شود."

وی افزود:

"این نوع موسیقی نه تنها یک هنر بلکه به‌عنوان وسیله ارتباطی مهم همواره مورد استفاده انسان‌ها در جوامع مختلف قرار گرفته و از دیرباز در نقاط مختلف جهان رابطه تنگاتنگی با فرهنگ مردم آن کشور داشته است."

نخستین جشنواره موسیقی آوای کار با همکاری و همیاری هنرمندان عرصه موسیقی کشور از تاریخ 26 تا 29 آذرماه سال‌جاری با حضور ربیعی مقام‌عالی وزارت در مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش برگزار می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایلنا