استاندار مازندران: زنده نگه داشتن ارزش ها و داشته های اصیل فرهنگی تکلیف همگانی و پرداختن به آن نیز یک ارزش است.

زنده نگه داشتن ارزشهای اصیل فرهنگی چون موسیقی تعهد اجتماعی است

به گزارش خبرنگار ایرنا ، محمد اسلامی جمعه شب در آئین اختتامیه دومین جشنواره موسیقی البرزنشینان لیلم افزود :

"ما داشته های فرهنگی فراوانی داریم و اگر با کاهلی و کم همتی خودمان اجازه دهیم این ارزش ها به دست فراموشی سپرده شوند ، آیندگان ما را نخواهند بخشید و مورد تهاجم فرهنگی قرار می گیریم."

وی گفت :

"از اینکه دشمنان ، پرقدرت تمام فرهنگ ها از جمله فرهنگ غنی ما را مورد تهاجم قرار داده اند ناخرسندیم و باید بدانیم یکی از محورهای مبارزه با تهاجم فرهنگی همین طوفان های عرصه موسیقی از جمله جشنواره های موسیقی است."

اسلامی به سیطره و بسط موسیقی و سینمای هالیوود و درآمدزایی آن برای صاحبانش اشاره کرد و افزود :

"اقتصاد سینما و موسیقی بخش سنگینی از منبع درآمد آنان است."

استاندار مازندران با تاکید بر اهتمام فردی و گروهی برای حفظ ارزش های اصیل فرهنگی از جمله موسیقی ، گفت :

"باید با اراده قاطع به سمت احیای فرهنگ و داشته های اصیل خود حرکت کنیم و با ادامه اینگونه جشنواره ها باید آن را جریان ساز و وسیله انتقال ارزش های موسیقیایی به نسل بعد و مورد استفاده روزمره نمود تا جایگزین موسیقی هالیوودی باشد."

اسلامی به معنامحوری و معناگرایی موسیقی اصیل مازندران اشاره کرد و آن را نیازمند مراقبت عنوان کرد.

دومین جشنواره موسیقی البرزنشینان لیلم از هفتم آذر آغاز به کار کرد و شنبه 11 آذر ماه با معرفی برترین ها پایان یافت .

منبع: خبرگزاری ایرنا