با آوانویسی و اجرا برای ساز نی در دستگاه شور و متعلقاتِ آن به همت «سیامک جهانگیری»، توسط انتشارات ماهور منتشر شد.

ردیف آوازی استاد «محمود کریمی» برای ساز نی منتشر شد

دفترِ اول ردیف آوازی به روایت استاد «محمود کریمی» به همت «سیامک جهانگیری» با آوانویسی و اجرا برای ساز نی در دستگاه شور و متعلقاتِ آن توسط انتشارات ماهور منتشر شد.

این اثر به همراه دو سی‌دی به بازار عرضه شده است. «سیامک جهانگیری» درباره‌ی این اثر نوشته است:‌

"نی یکی از نزدیک‌ترین سازها به حنجره‌ی انسان است و شاید از این بابت اجرای آواز یا ردیف آوازی برای این ساز مناسب‌تر باشد. به همین خاطر، این مجموعه برای ساز نی آوانویسی و اجرا شده است. آنچه در آوانویسی‌ها برای این ساز مدّ نظر بوده، اجرای چپ کوک دستگاه شور و متعلقات آن، یعنی آواز ابوعطا، بیات ترک، افشاری و دشتی است زیرا در اجرای چپ کوک با این ساز، توالی حرکت نغمگی از گستره‌ی صوتی بم به زیر است و نسبت به اجرای راست کوک‌ها، در این ساز بهتر قابل اجراست."

منبع: سایت موسیقی ما