با آوانویسی و اجرای کمانچه مهدی علومی

ضربی‌های استاد یوسف فروتن منتشر شد

اثر «ضربی‌های استاد یوسف فروتن» با آوانویسی و اجرای کمانچه «مهدی علومی» توسط انتشارات ماهور به بازار عرضه شد. قطعات نوشته شده در این مجموعه از ساخته‌ها و بداهه‌نوازی‌های استاد یوسف فروتن انتخاب، آوانویسی و با ساز کمانچه اجرا شده‌اند.

استاد یوسف فروتن نوازنده‌ی سه‌تار، تار و آشنا به ‌نوازندگی سازهایی چون پیانو، ویلن و تمبک بوده است. آثار ساخته شده‌ی او مانند پیش درآمد شور و پیش درآمد دشتی دارای جمله‌هایی بسیار زیبا، بدیع و همواره شنیدنی در موسیقی ایران است. قطعات بداهه‌نوازی شده‌ی او نیز نشان از تسلط درونی و ذاتی او به موضوع متر، ریتم و ضرب در فرم‌های ریتمیک موسیقی ایرانی، مانند پیش درآمد، چهارمضراب، ضربی و رنگ دارد. از نظر جمله‌بندی موسیقایی و استفاده از گوشه‌های مختلف ردیف در بداهه‌نوازی‌ها نیز نواخته‌های او اصالت و زیبایی تمام دارند و از این نظر دارای سَبکی خاص در نوازندگی است که او را از دیگر هم نسلانش کاملاً متمایز می‌کند. از این رو آثار ضربی استاد فروتن به عنوان بخشی از رپرتوار موسیقی ضربی ایران شناخته می‌شود که همواره توسط استادان موسیقی ایرانی تدریس می‌شوند

«مهدی علومی» درباره‌ی این کتاب چنین توضیح داده است:

"آرشه‌های پیشنهادی در نوشتن و اجرای قطعات به ‌نظر نگارنده در ایفای حالت قطعه‌ی مورد نظر بهتر عمل می‌کند اما نوازندگان می‌توانند این قطعات را با آرشه‌های متفاوت دیگری که حالت قطعه‌ی مورد نظر را بیان کند نیز اجرا کنند.همچنین در اجرای قطعاتِ با متر سنگین، مانند برخی پیش درآمد‌ها که قطعه دارای سکوت‌های فراوان است، در اینجا هنگام اجرا برای پُرکردن سکوت‌ها از آرشه کشیدن روی سیم‌های دست بازِ بم و یا کندن (پیتسیکاتوی دست چپ) سیم‌ها استفاده شده است که در آوانویسی برای جلوگیری از شلوغی بیش از حدّ نت‌ها از نوشتن آن‌ها خودداری شده است. همه‌ی قطعات در کوکی که به ‌«راست کوک» در موسیقی ایرانی موسوم است نوشته و اجرا شده‌اند (به جز قطعه ی پیش درآمد افشاری ."

او همچنین توضیح داده است:

"کوک ساز در ابتدای هر قطعه نوشته شده است و قطعات ضربی دشتی صفحه 17 و رنگ دشتی صفحه 20 و همچنین پیش درآمد ترکِ صفحه 35 و ضربی ترکِ صفحه 37 محتوای ملودیک یکسان دارند اما با توجه به اینکه در زمان‌های متفاوتی توسط استاد فروتن اجرا شده‌اند، از نظر تمپو و گسترش ملودی قطعه با هم تفاوت‌هایی دارند که در اینجا همه‌ی آن‌ها نوشته و اجرا شده اند."

منبع: سایت موسیقی ما