قطعه «ژان» اثر مشترک اردشیر کامکار و زکریا یوسفی که در راستای همدردی با بازماندگان زلزله غرب کشور منتشر شد.

انتشار قطعه‌ای برای همدردی با زلزله زدگان

به گزارش ایسنا، به نقل از اخبار دریافتی، «ژان» یک قطعه موسیقی بی کلام است که با کمانچه و به همراهی سازهای کوبه‌ای اجرا شده است.

"این نوا، مویه کردستان است؛ سرزمینی که زیر و بم موسیقی با لبخندها و رنج‌های مردمانش آمیخته است، با فراز و فرودشان، با تار و پودشان... و این زخمه‌ها پیشکشی است به سپیدارانی که به درازای تاریخ، در برابر تندبادها ایستادند، اما نشکستند و کمر خم نکردند... کردستان غمگینم تسلیت. به یاد همه جان باختگان زلزله کرمانشاه اردشیرکامکار-زکریایوسفی"

منبع: خبرگزاری ایسنا