داستان‌هایی که پایانشان باز است!

شهرداری تهران و ارکسترهایش

ارکسترهای وابسته به شهرداری تهران که طی سال های اخیر در زیرمجموعه‌های این نهاد مشغول به فعالیت بودند طی ماه های اخیر اجرای رسمی نداشته‌اند و سرنوشت آنها مشخص نیست.

 

تاسیس و تشکیل انواع و اقسام ارکسترهای دولتی، نیمه دولتی و خصوصی همواره یکی از مهم ترین و پرچالش ترین فعالیت های موسیقایی کشورمان در تمام ادوار به ویژه دهه اخیر بوده و بسیاری از متولیان ضمن تاکید بر شکل گیری چنین مجموعه هایی نه تنها از حمایت های مستمر و پوشش های مالی صحبت کرده‌اند بلکه تاکید زیادی داشته‌اند که این ارکسترها در عرصه های جهانی نیز فعالیت داشته باشد.

 

فهرست ارکسترهایی که در حال حاضر فعالیتی ندارند و درحالت تعلیق به سر می‌برند:

 

ارکستر فیلارمونیک (فیلهارمونیک) به رهبری نادرمشایخی

 

ارکستر و گروه کر خانه هنرمندان ایران به رهبری محمد سریر

 

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و ارکستر شهر تهران

 

منبع: خبرگزاری مهر