به کجا و کی پناه ببریم از شر انسان نما های دیو صفت

رضا صادقی : خارج از تصوره این حجم از بی شرفی . دارن کجا می برنمون ؟

به گزارش اول فای، رضا صادقی در مورد تعرض ناظم در اینستاگرام خود چنین نوشت :

"خارج از تصوره این حجم از بی شرفی . دارن کجا می برنمون ؟

بچه هامون امنیت ندارن نه تو کلاس قران نه تو‌کلاس درس نه توی خیابون نه ....... اون بچه ها دیگه سلامت روحی بدست میارن ؟ هر بلای ممکن و غیر ممکن داره سرمون میاد و نهایت کاری که میکنیم حرف چند روزه و دوباره سکوت . سکوت در مقابل حجم عجیب وقاحت و بی شرمی از مربى ها و ناپدريها و قاتلينى كه عنوان ميكنن از خانواده باشخصيتن گذشتين تا شد اين ، زخمی که روش پارچه بکشی خوب نمیشه ، کرم میزنه و به استخون میرسه ...

به کجا و کی پناه ببریم از شر انسان نما های دیو صفت ؟!خدایا بچه های مارو از بی شرمی حرامخوران و بیماران روانی محافظت کن .... "