حامد رمانی: نشان دادن نیمی از عقیده خودخواهی است.

حامد زمانی: از ظلم داخلی هم می‌گویم اما رسانه‌ها پوشش نمی‌دهند!

به گزارش «اول فای» و به نقل از ایلنا، حامد زمانی، خواننده پاپ در آستانه انتشار نخستین آلبوم رسمی خود درباره رفتارهای برخی رسانه‌ها در مورد پخش گزینشی آثارش گفت:

"نشان دادن نیمی از عقیده خودخواهی است. نشان دادن نیمی از من خودخواهی است. من حرف‌هایم با همه‌ آثارم تعریف می‌شود، نه بعضی از آن‌ها... نشان دادن نیمی از عقیده یعنی انگار به آن عقیده اعتقاد و اعتماد نداریم. عقیده‌ای که یک طرف آن نبرد با «عمروبن عبدود» است و یک طرف دیگرش نبرد با «عقیلِ» برادر."

خواننده قطعه «مرگ بر آمریکا» افزود:

"ما وقتی می‌توانیم اعتماد مردم را جلب کنیم و روی آن‌ها تاثیر بگذاریم که منتقد و‌ معترض هرگونه ظلم و‌ فساد باشیم؛ با همه‌ ابعاد و‌ وجوهش. چه ظلم و استکبار خارجی که نمادش آمریکا و اسرائیل است و چه استکبار داخلی که نمونه‌اش فساد و تبعیض است. رسانه باید آیینه‌ تمام و ‌کمال واقعیات و‌ حقایق باشد؛ نه قسمتی از آن. انتظار می‌رود اگر رسانه‌ها به آن دسته از کارهای من می‌پردازند؛ نیم نگاهی هم به این طرف قصه داشته باشند؛ نه اینکه به کل آن را مسکوت گذارند. طبیعی است در این وضعیت قضاوت‌های صحیحی راجع به ساختار فکری هنرمند صورت نخواهد گرفت."

حامد زمانی درباره اتفاقات و موضوعات اجتماعی این روزها نیز معتقد است:

"عقیده و مکتب ما با هر گونه ظلم‌ و استکباری مخالف است، چه خارجی و چه داخلی. رسانه‌های ما به عنوان اصلی‌ترین رکن فرهنگ‌ساز کشور که اتفاقا داعیه‌ ریشه داشتن در همین مکتب را نیز دارند باید به هر دو‌ وجه ظلم و استکبار بپردازند؛ نه فقط بعد خارجی آن و این گونه مواضع است که اعتماد مردم را در پی دارد. من به عنوان هنرمند وظیفه دارم از هر دو‌ وجه این ظلم بخوانم؛ چه بعد خارجی و چه داخلی. اما متاسفانه در این سال‌ها کارهایی از من که به بعد داخلی این ظلم یعنی بی‌عدالتی، تبعیض، فساد و رانت‌خواری برخی می‌پردازد توسط هیچ رسانه‌ای پوشش داده نشده است؛ آثاری مثل «هفت تیر»، «بگذرد»، «شمشیر» و... و فقط آثاری رسانه‌ای شده‌اند که در آن‌ها به وجه خارجی این ظلم پرداخته‌ام که این، هم ظلم به شخص من هنرمند است و‌ هم به ساحت رسانه."