مازیار فلاحی و رضا صادقی قهرمانی فوتسال بانوان را تبریک گفتند

تبریک مازیار فلاحی و رضا صادقی برای قهرمانی تیم فوتسال بانوان + فیلم

به گزارش «اول فای»، رضا صادقی و مازیار فلاحی با انتشار فیلم گل زیبای فهیمه زارعی در صفحه اینستاگرام خود تبریک قهرمانی فوتسال بانوان را اینگونه اعلام نمودند:

رضا صادقی :

"تبريك به دختران قدرتمند و غرور افرين سرزمينم ... درود به همت و پشتكارتون ...

و خوشحال كننده تر كه يكى از گلزنان اين تيم يك دختر با وجود هـرمزگانيه به نام فهـيمه زارعى اهـل بشاگرد ... كه خوب ميفهمم با چه سختى و تلاشى به اين نقطه رسيده .. باعث افتخاريد قهـرمانان

پ ن : اين گل زيبا هم از خود فهـيمه دختر قدرتمند جنوبم هست"

مازیار فلاحی:

"شمابانوان ايراني ورزشگاه نرفته اينطوري قهرمان شديد، اينطوري سوپر گل زديد ...افتخار ايرانيد ،درود و هزاران درود بر غيرت بانوي ايراني حرفي نيست ، دنيا را وادار به احترام كرديد.

پ ن: با ديدن فوتبال از تلويزيون هم مي شود قهرمان شد.!!!!"