اين روزها اوضاع خيلى خوبه ! چون در خارج از ايران كه تحريم هستيم و البته در داخل ايران هم فيلتر !

نظر حافظ ناظری در مورد فیلترینگ

به گزارش «اول فای»،حافظ ناظری در اینستاگرام خود در رابطه با فیلترینگ این روزها می گوید:

"اين روزها اوضاع خيلى خوبه ! چون در خارج از ايران كه تحريم هستيم و البته در داخل ايران هم فيلتر ! البته باز هم خدا رو شكر كه حداقل چند قطره اي باران بر دل غم ديدمون ميباره و اندكى هم اكسيژن داريم براى نفس كشيدن."