خدا رو شکر میکنم که هیچوقت برای هیچ موزیک ویدیویی جلوی هیچ دوربینی نرفتم تا برای اولین بار جلوی دوربین آقای محمدرضا سکوت برم

اولین موزیک ویدئوی «سینا حجازی» ساخته می‌شود

سینا حجازی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت:

"خدا رو شکر میکنم که هیچوقت برای هیچ موزیک ویدیویی جلوی هیچ دوربینی نرفتم تا برای اولین بار جلوی دوربین آقای محمدرضا سکوت برم. به قول نظامی هر چه در این پرده نشانت دهند گر نپسندی به از آنت دهند. عکس ساعت ۶ صبح بعد از فیلم برداری."

منبع: سایت موسیقی ایرانیان به نقل از "صفحه اینستاگرام سینا حجازی"