"پدر رفت...پدر آسمانی شد..."

رضا یزدانی در فضای مجازی از فوت شدن پدرش خبر داد

به گزارش «اول فای»، رضا یزدانی با انتشار عکسی از پدر خود، از فوت وی خبر داد و در یادداشت کوتاهی نوشت:

"پدر رفت...

پدر آسمانی شد..."