"مرگ پایان زندگی انسان نیست، زندگی در دو راز خلاصه شده است؛ زندگانی که سال هاست مرده اند و مردگانی که سال هاست زنده اند"

تسلیت همای برای درگذشت «بهرام زند» دوبلور پیشکسوت ایران

به گزارش «اول فای»، پرواز همای در یادداشتی فوت نابهنگام دوبلور پیشکسوت ایرانی را به کاربران فضای مجازی و خانواده دوبله ی ایران تسلیت گفته و نوشت:

"صدايت ماندگار خواهد ماند...

تسليت به خانواده ى بزرگ صدا و دوبله ى ايران بهرام زند در گذشت

مرگ پایان زندگی انسان نیست

زندگی در دو راز خلاصه شده است

زندگانی که سال هاست مرده اند

مردگانی که سال هاست زنده اند"