اختلاف نیک کانن و امینم همچنان ادامه دارد.

نیک کانن معتقد است که امینم "محصول" نژادپرستی نهادی است.

به گزارش موسیفی آواتار ، امینم یکشنبه شب ( 20 بهمن ماه) در صحنه تئاتر دالبی در لس آنجلس  با اجرای خوب "Lose Yourself" که  با فیلم "8 مایل 2002" ارتباط دارد و اسکار بهترین آهنگ اصلی را در سال 2003 بدست آورد جمعیت را به وجد آورد.

کانن روز قبل از این اجرا ،  با Dj ولد برای مصاحبه به گفتگو نشست . در میانه مصاحبه ، صحبت به  آثار دهه 90  امینم کشید . کانن به داستان عذرخواهی قدیمی امینم اشاره کرد و گفت:

"او بخاطر نژادپرستی فردی خود متأسف است ، مطمئناً معتقدم که او از گفتن چیزهایی که در جوانی گفته بود متاسف است ."

"اما او از نژادپرستی نهادی پشیمان نیست ، زیرا او محصول این امر است."

 

به نظر می رسد اختلاف بین نیک کانن و امینم به سال 2009 و ارتباطشان با ماریا کری برسد . در نوامبر همان سال ، Carey با آهنگ عالی خود با نام "Obsessed" اشارهای ظریف به  امینم کرده بود . او حتی در موزیک ویدیویی مانند او لباس پوشید.