"خدایا شکرت که به منه شهرام شکوهی لطف کردی که خادم و خدمتگزار این عزیزان باشم و سهمی در خاطراتشان داشته باشم"

ابراز احساسات شهرام شکوهی به دختران مدرسه شین‌آباد

به گزارش «اول فای»، شهرام شکوهی با گرفتن عکسی سلفی با دختران مدرسه شین‌آباد و انتشار آن در صفحه‌ی شخصی‌اش، احساسات خود را اینگونه با هوادارانش به اشتراک گذاشت:

"به موقع هایی که خسته میشم از خوانندگی و در واقع ناشکری میکردم بعضی اتفاقات و برخوردها دوباره حالمو خوب میکرد....
خوشحالم که میخونم خوشحالم که آهنگهام حالتونو خوب میکنه...
خوشحالم که بچه های عزیزتر از جان مدرسه شین آباد حالشون خوبه و با اجرای ما خندیدن و دست زدن و لذت بردن... قربون دلای بزرگتون بچه ها
خدایا شکرت که به منه شهرام شکوهی لطف کردی که خادم و خدمتگزار این عزیزان باشم و سهمی در خاطراتشان داشته باشم"