دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارش عملکرد مقایسه ای خود از سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۳۹۶ در بخش‌های مختلف صدور مجوز را اعلام کرد

گزارش آماری حوزه موسیقی از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ اعلام شد

به گزارش «اول فای» و به نقل از موسیقی ایرانیان، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارش عملکرد مقایسه ای خود از سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۳۹۶ در بخش‌های مختلف صدور مجوز را اعلام کرد.

متن بیانیه دفتر موسیقی بدین شرح است:

"این دفتر با هدف رشد و اعتلای هنر موسیقی در سایه تلاش روزافزون هنرمندان و تولیدکنندگان این حوزه و با ایجاد روندی قانون‌مند ، توانست ضمن تسریع در فرآیند صدور مجوزها در بخش های مختلف با ایجاد رضایتمندی نسبی جامعه موسیقی به سمت اجرای بهتر وظایف حاکمیتی خویش گام بردارد که نتایج این اقدامات در جدول ذیل و مقایسه با سال های گذشته بیانگر این امر است.

این گزارش در بخش‌های مختلفی از جمله مجوزهای صادرشده تک آهنگ و نماهنگ، آلبوم موسیقی، آلبوم تصویری موسیقی، اجراهای صحنه ای موسیقی، تعداد اجراهای صحنه‌ای وکتاب گویا تدوین شده که به شرح ذیل بیان می شود:

سال ۱۳۹۴: اجرای صحنه‌ای موسیقی(۱۸۷۸)_دفعات اجرای صحنه‌ای موسیقی(۳۸۷۷)_آلبوم موسیقی(۵۳۷)_آلبوم تصویری موسیقی(۳۵)_تک آهنگ(۹۹)_نماهنگ(۱۱۱)_کتاب گویا(۸۱)

سال ۱۳۹۵: اجرای صحنه‌ای موسیقی(۲۳۲۱)_دفعات اجرای صحنه‌ای موسیقی(۵۲۷۶)_آلبوم موسیقی(۴۸۵)_آلبوم تصویری موسیقی(۲۶)_تک آهنگ(۳۷۱)_نماهنگ(۱۳۳)_کتاب گویا(۱۱۷)

سال ۱۳۹۶: اجرای صحنه‌ای موسیقی(۲۴۹۹)_دفعات اجرای صحنه‌ای موسیقی(۵۴۴۴)_آلبوم موسیقی(۴۹۵)_آلبوم تصویری موسیقی(۲۶)_تک آهنگ(۱۱۵۰)_نماهنگ(۲۶۵)_کتاب گویا(۱۹۳)