50 درصد از موسیقی های تولیدی در کشور از طریق صدا و سیما، 25 درصد آن دانلود و 24 درصد دیگر زیرزمینی است.

سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موسیقی یک درصد است.

به گزارش «اول فای» و به نقل از ایرنا، سید هادی حسینی در اجلاسیه ائمه جمعه استان مازندران در اردوگاه شهید عظیمی بابلسر افزود:

"50 درصد از موسیقی های تولیدی در کشور از طریق صدا و سیما، 25 درصد آن دانلود و 24 درصد دیگر زیرزمینی است."

وی اظهارداشت:

"وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دغدغه های ائمه جمعه را در خصوص موسیقی به خوبی می داند و ما هم در چهارچوب قانون و شریعت حرکت خواهیم کرد اما باید بپذیریم اگر نیازهای جوانان را در حدود شرعی و قانونی به شکل درست برآورده نکنیم از طریق غیر شرعی نیازهای خود را برآورده می کنند."

حسینی اظهار کرد:

"به هیچ عنوان نباید اعتقاد داشته باشیم که با سیاست های چکشی کار خود را به پیش ببریم بلکه تمام تلاش ما این باشد که جامعه را به سمت اخلاق سوق دهیم و به فرزندان خود قدرت نه گفتن را بیاموزیم."