روابط عمومی معاونت هنری وزارت ارشاد عنوان کرد که خبرهایی مبنی بر تغییر مدیران معاونت که از کانالی غیر از روابط عمومی اعلام شود، رسمیت ندارد

روابط عمومی معاونت هنری اعلام کرد: خبر تغییر مدیران معاونت هنری مورد تایید نیست/ اعلام خبرهای معتبر

به گزارش «اول فای» و به نقل از مهر، روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بیانیه ای عنوان کرد که در صورت تغییر مدیران این مجموعه، روابط عمومی خبرها را اطلاع رسانی می کند.

در این بیانیه آمده است:

"در صورتی که تغییر و جایجایی در مدیران مجموعه معاونت هنری نهایی و انجام شود، روابط عمومی معاونت یا مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی در این باره اطلاع رسانی می کند.
روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرجع اخبار این معاونت از جمله تغییر و جابجایی مدیران مجموعه است و اخبار و مطالبی که درباره تغییر و جابجایی مدیران این معاونت در بعضی رسانه های اجتماعی و شبکه های ارتباطی و یا رسانه های رسمی در روزهای اخیر منتشر شده است، معتبر نیست.
در روزهای اخیر در بعضی از رسانه های اجتماعی و شبکه های ارتباطی و رسانه های رسمی سهوا یا عمدا نام افرادی را به عنوان مدیران مراکز این معاونت مطرح کرده اند، همچنین یک کانال تلگرامی چندین بار از رضا اسماعیل نیا به عنوان گزینه مدیر کلی دفتر هنرهای تجسمی نام برد و امروز اعلام کرد که اسماعیل نیا این مسئولیت را نپذیرفته است در حالی که اصلا هیچ مسئولیتی در معاونت امور هنری به ایشان پیشنهاد نشده و دیدار و مذاکره ای هم با معاون امور هنری نداشته است. طرح گزینه هایی به عنوان گزینه های اصلی مدیران معاونت امور هنری و نسبت دادن نادرست آنان به افراد یا جریان هایی از روی سهو یا عمد با رسالت فعالیت رسانه که بیان واقعیت است، همخوانی ندارد.
هر تغییر و جابجایی در مجموعه معاونت امور هنری که نهایی شود، روابط عمومی این معاونت یا مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اطلاع رسانی می کند."