"اون زمان یه البوم اماده داشتم گفتن یه البوم اجازه نمیدیم کنسرت بزاری ، ....نمی دونستن امروز با یه قطعه تور کنسرت میزارن 😂 ..."

مرور خاطرات «شروع سخت به همراه لبخند خدا» در زندگی هنری رضا صادقی

به گزارش «اول فای»، رضا صادقی با مرور کردن گوشه‌ای از خاطرات شروع فعالیت هنری خود، به مخاطبان صفحه‌ی مجازی‌اش قول انتشار خاطرات خود را داده و نوشت:

"بخش اول_سال ۸۳:
کنسرت بزرگ ، اون زمان کنسرت مد نبود ضمنا 😊 ....
بعد این کنسرت اومدم تهران ، اول یه مدت تهران پارس فلکه اول بعد یه خونه توی اسکندری جنوبی . جمهوری طبقه ۶ بدون اسانسور ... اما قدرتمند بودم و سرشار .
اون زمان یه البوم اماده داشتم گفتن یه البوم اجازه نمیدیم کنسرت بزاری ، ....نمی دونستن امروز با یه قطعه تور کنسرت میزارن 😂 ...
خلاصه که شروع سختی بود ، حتی هزینه استودیو رو هم نداشتم اما اراده داشتم تا خدا .... من و یه کیبورد ارنجر و یه گیتار که بعد دو هفته فروختمش 😉 و صد البته لبخند خدا که همراهم بود ...
میخوام همینجور تیکه تیکه از شروعم براتون بگم البته اگه بشه ...."