"در کشور ما یک شبه مالیات ماشین‌های برقی نه برابر میشه ورود ماشین بالای چهل هزار دلار هم ممنوع میشه که کلا مردم نتونن ماشین پاک سوار بشن..."

پست انتقادی احسان خواجه‌امیری درباره‌ی آلودگی هوا

به گزارش «اول فای»، احسان خواجه‌امیری در پستی انتقادی درباره‌ی آلودگی هوای شهرهای بزرگ ایران و مقایسه‌ی آن با کشورهای اروپایی در صفحه‌ی شخصی‌اش نوشت:

"اینجا تو سوئد اگر کسی دوچرخه برقی بخره دولت نصف پولش و بهش میده ! اونوقت در کشور ما یک شبه مالیات ماشین های برقی نه برابر میشه ورود ماشین بالای چهل هزار دلار هم ممنوع میشه که اکثر این ماشین ها تو این رنج قیمت هستن که کلا مردم نتونن ماشین پاک سوار بشن و از آلودگی هوا تو شهرهای بزرگ بمیریم خدا کمک کنه

چی میشد همیشه تو دوران قبل از انتخابات زندگی میکریم که حداقل حرفهای خوب میزدن مسئولین

خیلی دلم میسوزه چون عاشق کشورم هستم"