"طوفانِ خنده ها به فدراسيونى كه دم از ادبيات و اخلاق مى زنه اما سر مربى خارجى فدراسيون ابرو و افتخار فوتبال ما رو بزدل خطاب مى كنه ... "

یادداشت حمایت پرواز همای از علی کریمی

به گزارش «اول فای»، پرواز همای با اشاره به حواشی این روزهای فوتبال ایران در حمایتی تمام قد از علی کریمی نوشت:

"تو ابروى فوتبال ايرانى و جسارت و اقتدارت در بيان حقايق فوتبال ايران نتيجه خواهد داد ...
طوفانِ خنده ها به فدراسيونى كه دم از ادبيات و اخلاق مى زنه اما سر مربى خارجى فدراسيون ابرو و افتخار فوتبال ما رو بزدل خطاب مى كنه ...
طوفانِ خنده ها طوفانِ خنده ها
حقيقتى كه براى مردم ايران روشن شد اين هست كه فساد در فوتبال ايران جارى هست و فدراسيون سرشار هست از اشتباهات و قراردادهاى شكست خورده اى كه خسارت هاى زيادى به باشگاه ها و فوتبال ايران زده"