"براى حقارت تفكر و نگاه كسى جهانت را محدود نكن ، پرواز كن تا خود خورشيد ...."

پست احساسی رضا صادقی خطاب به دخترانش در اینستاگرام

به گزارش «اول فای»، رضا صادقی در صفحه شخصی‌اش در شبکه اجتماعی اینستاگرام، دلنوشته زیر را خطاب به دخترانش و همه‌ی دختران ایران منتشر کرد:

"بخند دختر زيباى من ،خدا شاهد لبخند توست . تو كه نشانه تمام خوبيهاى زندگى هستى . براى هـيچكس مرگ و نيستى آرزو نكن حتى دشمنت كه دعاى نحس ، جواب نحس دارد . موهـاى تو نشانه رقص باد است دخترم با نسيم برقص و بخند و موهـايت را رها كن . نترس از نگاه گرگى كه به طمع خون تو در كمين است ، لبخند تو قدرت توست ..

بخند دختر زيباى من و خدايت را به لحظه هاى شادت دعوت كن ، گريه هايت با من ... فرياد بزن زنده باد زندگى ، زنده باد انسانيت ، زنده باد شعور ، زنده باد تفكر .... موجهـا زير قدمهايت با تو ميرقصند و خدايت لبخند ميزند و من ذوقى دارم از شادابى تو تا حد كودكى .... براى حقارت تفكر و نگاه كسى جهانت را محدود نكن ، پرواز كن تا خود خورشيد .... تقديم به دخترانم ، تيارا ، ايران ، ويانا و همه دختران زيباى سرزمينم"