اينجا نفت دارد، گاز دارد، هـواى همه را دارد...اما هـوا ندارد!

چرا کسی هوای اهواز را ندارد؟!

به گزارش «اول فای»، رضا صادقی با انتشار کلیپی در صفحه اینستاگرامش از هوای آلوده این روزهای اهواز گلایه کرد و نوشت:

"چرا کسی هوای اهواز را ندارد..."
"اینجا نفس نیست."
"من حالم خوب نیست"
"بداد این مردم برسین، میشه و باید بشه...."
"اينجا نفت دارد، گاز دارد، انسان هم دارد...اما هـوای نفس کشیدن ندارد!"