شکایت از مدونا بعلت برگزاری دیروقت کنسرت

دردسر تغییر ساعت کنسرت برای مدونا

به گزارش «آواتار»،یکی از خریداران بلیط کنسرت مدونا ، بعلت آنچه  نقض قرارداد بین خواننده و خریدار بلیط نامیده می شود، از مدونا به دادگاه شکایت کرد.   

در ماه آگوست ، هنگامی که هالندر بلیط کنسرت 17 دسامبر 2019 مدونا را در ساحل میامی خریداری کرد ، قرار بود این کنسرت راس ساعت 8:30 شب آغاز شود. اما در 23 اکتبر ، مدونا  زمان شروع آن نمایش  را به 10:30 شب تغییر داد.

 از طرفی برای کسانی مانند هالندر ، که بلیط خریداری کرده اند و اکنون نمی خواهند در ساعت دیگری از آن کنسرت شرکت کنند ، بازپرداختی ارائه نشده است.وی می گوید بلیط ها به دلیل تغییر زمان ، دیگر آن ارزش قبل را ندارند.  

هالندر در ابتدا سه بلیط بقیمت 1024/95 دلار برای نمایش مدونا در ساحل میامی خریداری کرده  اما، از آنجا که نمایش در حال حاضر دیرتر از زمان ابتدایی آغاز شده است، او ادعا می کند که وی و سایر دارندگان بلیط " متحمل خسارات منتجه و واقعی شده اند که شامل و نه محدود به افت ارزش بلیط و از دست دادن مبالغ پرداختی بابت آن بلیط هاست."