عصبانیت اریک بل از متالیکا

اریک بل : متالیکا دستمزدم را نداد.

به گزارش «آواتار(اول فای)»، اریک بل گیتاریست موسس تین لیزی ایرلند پس از اینکه اعضای اصلی هوی متال متالیکا نتوانسته اند دستمزدش را پرداخت کنند آنها را به بدی نام برد.

موضوع به زمانی بر می گردد که گروه مذکور پس از سفر برگشت از انگلستان به دوبلین با هواپیمای خصوصی 2000 پوند طلب وی را پرداخت نکردند در حالی که او فکر می کرده که اعضای متالیکا در هنگام خداحافطی این مبلغ را خواهند پرداخت.

او می گوید که دستمزدش را نداده اند.وی می گوید "اگر متالیکا دوباره بخواهد که میهمانشان باشم از آنها 5000 را پیش می گیرم تا مطمئن شوم که پول در جیبم خواهد بود"