مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: هنر، پرده دار راز آفرینش و تجلّی گاه تلاش انسان برای گشودن فرصت هایی رو به جاودانگی است

جشنواره موسیقی فجر پرچمدار شایسته گنجینه شفاهی ایران است

به گزارش «اول فای» و به نقل از ایرنا، در متن پیام فرزاد طالبی که روز دوشنبه انتشار یافته، آمده است:

"هنر، پرده دار راز آفرینش و تجلّی گاه تلاش انسان برای گشودن فرصت هایی رو به جاودانگی است و «موسیقی»، طنین انداز این نیاز در گوش هستی. هنری که رسالت عمیق خود، برای ترسیم معنویت گرایی و زیبا شناسی انسان های منزّه را در فراگیرترین و آشناترین ابزار، یعنی نغمه ها و آواها، نشان می دهد و گواه از حافظۀ تاریخ می گیرد که:

ما همه اجزای آدم بوده ایم

در بهشت این لحن ها بشنوده ایم"

در این پیام تصریح شده است:

"زیست اجتماعی ساکنان ایران اسلامی هم به گویاترین زبان، همین را گواهی می دهد و گوشزد می نماید که این هنر، بی نیاز به واسطه، رساترین پیام رسان و مؤثرترین زبان فرهنگیِ بی ترجمانی است که از همیشه تا امروز، آیینۀ هویّت بلند، ذوق ظریف و مرام صلح گرایانۀ ایرانیان برای سایر ملل به شمار می رود."

طالبی می افزاید:

"از این رو، جشنواره بین المللی موسیقی فجر، به شایستگی پرچمداری میراث گرانقدر ناملموس و گنجینۀ شفاهی این سرزمین را به دوش گرفته و بر این پایه، انتظاری دور از دست نیست که این رخداد بزرگ، هر سال ، شایسته و جامع تر از پیش، به رشد و ارتقاء خود بیندیشد. اندیشه ای برای تقویت مشترکات خود با موسیقی کشورهای حوزۀ «ایران فرهنگی»، به ویژه مردمان همسایه و نیز نگاهی هوشمندانه برای بهره یابی از فرازها و تجربیّات مفید موسیقی سایر کشورها و همچنین اعتبار یابی روز افزون جایزه و سنجۀ معتبر «باربد»."

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می افزاید:

"و اینک «جشنواره موسیقی فجر» در تداوم مسیر تکوینی و ارتقایی خود، به سی و سومین منزل از منازل امید بخش خود رسیده است تا از پیشکسوتان و هنرمندان راه آشنا بهره هایی تازه بردارد امّا یقینا' دفتر پیشنهادات این جشنواره، برای دریافت و به کاربندی نظریات مناسب و متناسب، همچنان گشوده می ماند."

سی وسومین جشنواره بین المللی موسیقی فجر از 20 تا 30 دی ماه برگزار می شود.