محمد معتمدی از گران شدن بلیط های کنسرت ناراضی است.

نارضایتی محمد معتمدی از گرانی بلیط های کنسرت

به گزارش «آواتار(اول فای)»، محمد معتمدی در صفحه اجتماعی نارضایتی خود را از گرانی بلیط های کنسرت اعلام کرده و گفته است:

"طبق مصوبهء مجلس، امسال ده درصد ماليات به بهاى بليط تمام كنسرت ها اضافه شده است.
بدون توجه به ژانر و سبك و محتواى موسيقى
و بدون هرگونه كارِ كارشناسى!
تمام موسيقى ها در اين مصوبه به يك چشم نگاه شده اند. يك كنسرت تجارى با بيش از٣٠٠ سانس اجرا در سال همانقدر ماليات مى دهد كه يك كنسرت نيازمند حمايت مثل موسيقى مقامى يا كلاسيك و غيره.
اين قانون عملاً زمينه را براى رشد بيشتر
موسيقى هاى تجارى و حذف موسيقى هاى
جدى و فاخر فراهم خواهد كرد.
خوب است كه اعضاى محترم كميسيون فرهنگى مجلس براى قانون گذارى در بعضى حوزه ها از برخى افرادآگاه نسبت به معضلات و واقعيت هاى آن حوزه دعوت كنند و نظرات آنها را پيش از تصويب اينگونه قوانين بشنوند."