شوخی احسان خواجه امیری با گروهش

فیلم چالش کشیدن گروه موسیقی توسط احسان خواجه امیری

به گزارش «آواتار(اول فای)»، احسان خواجه امیری در بین گروه خود چالش تکرار جمله برگزار کرد که خود در گفتن آن جمله موفق نبود. فیلم این چالش را باهم می بینیم.

برای مشاهده و یا دانلود ویدئوی این خبر، بر روی آیکون ویدئو کلیک نمایید.