شوخی رضا رشید پور با سبک خواندن شهاب مظفری

کنایه رضا رشیدپور به نحوه خوانندگی شهاب مظفری!+فیلم

به گزارش «اول فای»، اظهار نظر رشیدپور را راجع به شهاب مظفری خواننده ببینید و بشنوید.

برای مشاهده و یا دانلود ویدئوی این خبر، بر روی آیکون ویدئو کلیک نمایید.