شهرام و حافظ ناظری در روز سوم بهمن ماه به میزبانی شهر رشت، پروژه «آواز پارسی» را روی صحنه می‌برند.

ناظری‌ها «آواز پارسی» را به رشت می‌برند

به گزارش «اول فای» و به نقل از نوا، کنسرت «آواز پارسی» شهرام ناظری و حافظ ناظری که براساس اشعار شاهنامه فردوسی ساخته شده، پس از اجرا در پایتخت، این بار قرار است در شهر رشت میزبان مخاطبان موسیقی شود.

پروژه «آواز پارسی» ناظری‌ها از دوبخش تشکیل می‌شود که در ابتدا حافظ ناظری و نوازندگان گروه که متشکل از کوارتت زهی، سازهای کوبه‌ای و نیز عود است او را همراهی می‌کنند. در بخش دوم این کنسرت با اضافه شدن شهرام ناظری داستان «ضحاک» توسط پدر و پسر، با لحنی حماسی به اجرا درمى‌آید.

شهرام ناظری درباره این پروژه گفته است:

"فردوسی هویت ملی ماست؛ هویت ملی ما ایرانی‌هاست. هیثیت ملی ما ایرانی‌هاست. اقدام بسیار عظیمی‌است که شاید در تاریخ بشریت نادر است. ما ایرانی‌ها تمام وجودمان از نظر ملی و غیرت ملی‌مان به فردوسی بسته است؛ زبان فارسی را نجات داد. این زبان فاخر و زیبا، اگر تا به امروز ما ایرانی‌ها آن را حفظ کرده‌ایم به دلیل این است که فردوسی پایه آن را گذاشته است. در پروژه آواز پارسی هم این موضوع با شدت بیشتری اعمال می‌شود."

کنسرت آواز پارسی ناظری‌ها در روز سوم بهمن‌ماه طی دو سانس در سالن شهید نامجو شهر رشت روی صحنه خواهد رفت؛ بلیت‌های این کنسرت نیز از ۷۰ تا ۱۲۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.