استاندار سابق تهران تاکید کرد که در4 سال گذشته هیچ کنسرت مجوزداری در استان و شهر تهران لغو نشده است.

هیچ کنسرتی در استان تهران لغو نشد!

به گزارش ایرنا، سیدحسین هاشمی روز دوشنبه در آئین تودیع و معارفه استانداران پیشین و جدید تهران در استانداری افزود:

در 4 سال گذشته سعی شد فضای امنیتی در تهران حاکم نشود و زمانی که استاندار شدم محور کار را بر روی تعامل و همکاری قرار دادم و به پلیس گفتم برخورد فیزیکی ممنوع است و در این 4 سال اتفاقی رخ نداد.

وی تاکید کرد:

در این 4 سال از تنها مسئله ای که گذشت نکردم فساد اخلاقی و مالی بود.

هاشمی گفت:

طی 4 سال گذشته کنسرت ها در استان تهران بدون مشکل برگزار شد و به داخل دانشگاه ها ورود نکردیم چون شورای نظارت داشتند.

منبع:ایرنا