کتاب موسیقی بلوچستان (موسیقی نواحی ایران ۶۹) شامل آثاری از رامشگران حماسه‌های شرواندی بلوچی توسط انتشارات ماهور منتشر شد.

کتاب «موسیقی بلوچستان» با آثاری از علیوک منتشر شد

به گزارش «اول فای» و به نقل از موسیقی ما، کتاب موسیقی بلوچستان (موسیقی نواحی ایران ۶۹) شامل آثاری از رامشگران حماسه‌های شرواندی بلوچی چون اسحاق بلوچ‌نسب و علی‌محمد بلوچ، قادربخش و کریم‌بخش نوری، مزار ابراهیم و سبزل توسط انتشارات ماهور منتشر شد.

درباره‌ی این اثر، به قلم «ژان دورینگ» می‌خوانیم:

"کارِ اين مجموعه را با اداي احترام به علي‌محمد بلوچ )معروف به عليوک يا علي‌جان) آغاز مي‌کنيم که در اواخر سال 2016 شاهد درگذشت غيرمنتظره‌اش در سن شصت‌و ‌دو سالگي بوديم. دو قطعه‌ي اول که وي در آنها اسحاق بلوچ‌نسب را همراهي مي‌کند چهار ماه پيش از درگذشتش ضبط شده‌اند.

هر دو سي‌دي اين مجموعه به گونه‌ي حماسي شرواندي اختصاص دارند که به‌حق آن را رفيع‌ترين و کامل‌ترين جلوه‌ي موسيقي حرفه‌اي بلوچي مي‌دانند. اين گونه‌ي موسيقي به بلوچي، در مُد (زَهيريگ)هاي متنوع و در قالب سه فرم متناوب خوانده مي‌شود: مِليزما يا تحرير (الحان بدون وزن)، دکلمه (دبگال)، و ريتُرنِلو يا ترجيع (که به آن شرواندي مي‌گويند). در حاشيه‌ي اشعار حماسي، غنايي يا مذهبي اصلي، خواننده‌ي حماسي‌خوان (شرواند، پهلوان يا شئرگو) غزل‌هاي صوفيانه‌اي را نيز به فارسي مي‌خواند. شرواندي نيازمند مهارت بالاي آوازي و گستره‌ي صداي وسيع، از بر داشتن يک کارگان گسترده‌ي شعري و ملُديک، و داشتن دانش کاملي درباره‌ي مُدها يا همان زهيريگ‌ها است. از اين رو حماسي‌خوان‌ها انگشت‌شمارند، درست مثل سرودنوازاني که مي‌توانند آنها را همراهي کنند. فقط در منطقه‌ي مکران، در دوسوي مرزِ ميان جنوبِ پاکستان و ايران مي‌توان آنها را يافت.."