نشست علمی «حمایت از آثار موسیقایی در نظام حقوقی ایران» در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.

برگزاری نشست «حمایت از آثار موسیقایی در نظام حقوقی ایران»

به گزارش «اول فای» و به نقل از مهر، نشست علمی «حمایت از آثار موسیقایی در نظام حقوقی ایران» روز دوشنبه ۴ دی ماه در دانشگاه علامه طباطبایی شهر تهران برگزار می شود.

این نشست با حضور حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی، مهدی زاهدی دانشیار حقوق عمومی و بین الملل، داود دشتی بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه و وحید آگاه استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل برگزار می شود.

در این نشست کارشناسان به بررسی موضوع «حمایت از آثار موسیقایی در نظام حقوقی ایران» و بحث و تبادل نظر پیرامون آن خواهند پرداخت.

این نشست ساعت ۹ صبح روز دوشنبه چهارم دی ماه در تالار دفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.