آلبوم موسیقی «چوم براه» اثری از «حسین نیک صفت»، توسط مؤسسه فرهنگی و هنری «جام سبز»، روانه بازار موسیقی شد.

آلبوم موسیقی «چوم براه» شنیدنی شد

به گزارش «اول فای» و به نقل از موسیقی ایرانیان، آلبوم موسیقی «چوم براه» اثری از «حسین نیک صفت»، توسط مؤسسه فرهنگی و هنری «جام سبز»، روانه بازار موسیقی شد

«چرم براه»، آلبومیست شامل ۱۱ قطعه بعناوین «خواهش»، «می دونم»، «چوم براه»، «خط خطی»، «تنهایی»، «سیا چشم و ابرو»، «دلتنگم»، «یا رضا»، «جودایی»، «تحمل» و «مادر» که توسط «حسین نیک صفت» به اجرا در آمده است.