بیگانه

دانلود آهنگ جدید سینا سرلک به نام بیگانه

دســته بنــدی : تلفیقی

ای شمع روشن دور خود پروانه میخواهی در سرزمین عاقلان دیوانه میخواهی
هنگام شادی دور من خط میکشی اما روزی برای گریه ات یک شانه میخواهی …

آه ای غم دوران من آتش زدی بر جان منی خاکسترم را باد برد
آه ای همیشه دور تر از هر کسی مغرور تر باید تورا از یاد برد
آه ای غم دوران من آتش زدی بر جان منی خاکسترم را باد برد
آه ای همیشه دور تر از هر کسی مغرور تر باید تورا از یاد برد

دانلود آهنگ بیگانه سینا سرلک
من آشنا تر با توام بیگانه میخواهی از چهار ستون پیکرم ویرانه میخواهی
مردانه پای عشق تو ماندم تمام عمر را از من ولیکن گریه ای مردانه میخواهی …

آه ای غم دوران من آتش زدی بر جان منی خاکسترم را باد برد
آه ای همیشه دور تر از هر کسی مغرور تر باید تورا از یاد برد
آه ای غم دوران من آتش زدی بر جان منی خاکسترم را باد برد

سیناسرلک  |   سینا سرلک  |   سینا  |   سرلک  |   دانلود آهنگ  |   دانلود موزیک  |   دانلود رایگان  |   آهنگ  |   موزیک  |   جدید  |   موزیک جدید  |   آهنگ جدید  |   موزیک رایگان  |   آهنگ رایگان  |   موزیک بیگانه  |   بیگانه  |   آهنگ بیگانه  |   موزیک سینا سرلک  |   آهنگ سینا سرلک  |   دانلود سینا سرلک  |   دانلود بیگانه  |   دانلود آهنگ بیگانه  |   دانلود موزیک بیگانه  |   دانلود آهنگ سینا سرلک  |   دانلود موزیک سینا سرلک  |   دانلود آهنگ رایگان سینا سرلک  |   دانلود موزیک رایگان سینا سرلک  |   دانلود آهنگ رایگان بیگانه  |   دانلود موزیک رایگان بیگانه  |   دانلود آهنگ بیگانه سینا سرلک  |   دانلود موزیک بیگانه سینا سرلک  |   دانلود آهنگ رایگان بیگانه سینا سرلک  |   دانلود موزیک رایگان بیگانه سینا سرلک  |   آواتار  |   آواتارموزیک  |   موسیقی آواتار  |   awatar  |   awatarmusic  |   sinasarlak  |   sina sarlak  |   sina  |   sarlak  |   biganeh  |   new song  |   free song  |   download  |   دانلود آهنگ biganeh  |   دانلود موزیک biganeh  |   دانلود آهنگ جدید biganeh  |   دانلود موزیک جدید biganeh  |   دانلود آهنگ sina sarlak  |   دانلود موزیک sina sarlak  |   دانلود آهنگ جدید sina sarlak  |   دانلود موزیک جدید sina sarlak  |   دانلود آهنگ biganeh sina sarlak  |   دانلود موزیک biganeh sina sarlak  |