کاربــر گرامی جهت ارسال آثار خود نیاز است به یکی از روش های زیر ثبت نام کنید

رایگان:در این بخش اثر شما تو مسابقه آواتار شرکت داده نمیشود.

غیر رایگان:در این بخش اثر شما تو مسابقه ی آواتار هست و شانس بردن جایزه آواتار رو داری.