یاد تو می اقتم

سید مهدی حسینی

سبک سید مهدی حسینی سنتی

بیوگرافی سید مهدی حسینی

اگر شما این هنرمند عزیز می باشید لطفا بیوگرافی خود را از طریق بخش تماس با ما برای ما ارسال کنید.