جمعه

مهدی ماهور

سبک مهدی ماهور پاپ

بیوگرافی مهدی ماهور

مهدی ماهور متولد ۱۳۶۳ در آبدانان (ایلام)، خواننده پاپ ایرانی، از دوران ابتدایی با فعالیت های فرهنگی در مدرسه اعم از گروه سرود و تواشیح و قرآن و اذان و آوازهای محلی کار آواز را شروع کرده و از ۱۵ سالگی با تمرین کارهای خوانندگان بزرگ پاپ ایران با سبک های پاپ ایرانی آشنا شده و از ۱۸ سالگی با گذراندن دوره های سولفژ آوازی نزد استاد اعظمی کیا در اصفهان به صورت علمی کار خوانندگی را ادامه داده و در ۳۰ سالگی‌ دوره های حرفه ای صداسازی را نزد استاد مهدی شمس نیکنام به مدت ۲ سال گذرانده است.